Sievers TOC

| Toplam Organik Karbon - TOC

Dünyanın önde gelen toplam organik karbon (TOC) analizör ve analitik ekipmanları üreticisi olan Suez Sievers, size doğru ve güvenilir sonuçlar sunmak için Sievers Membran İletkenlik Metodu ve Entegre Edilmiş Çevrimiçi (iOS) tekniklerini de içeren toplam 30 adet patent sahibidir.

Sievers TOC analizörleri, 0.03 ppb'den 50,000 ppm'e gibi geniş ve didnamik ölçüm aralığında ölçüm yapan farklı alternatifler sunmaktadır. Kullanım sırassındaki ölçüm güvenlirlilğiniz sürdürmek için, kendi markası ile kalibrasyondan, doğrulmaya kadar geniş ürün yelpazes ile sertifikalı malzemeler ve orjinal sarf malzemelerini de sağlar.

| İlgili Ürünler

M9 Serisi

M500 Serisi

M5310C Serisi

CheckPoint

InnovOx Serisi

Standart ve Sarflar