| NMR 

JEOL, 60 yılı aşkın bir süredir proteinlerin, protein / ilaç etkileşiminin, organik sentezin ve genetik mühendisliğinin yapısal analizi için yüksek performanslı Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) spektrometreleri üretmektedir. (Dünyadaki en büyük magnetlerden birini ~1020 MHz~ üretmiştir). NMR spektrometresi, NMR tekniği moleküllerin, moleküler hareketlerin ve etkileşimlerin yapısal olarak belirlenmesi için vazgeçilmez bir araçtır. Rutin NMR çalışmaları için, 400 MHz ECZS modelini önerirken, belirli özel ölçümler gerektiren analizler için ise daha yüksek manyetik alana sahip ECZR modelini öneriyoruz. 

| İlgili Ürünler